a message from beginner:knitting 7

posted on 18 Jan 2011 10:12 by sewingmania in hobby
มืออาชีพ โปรดใช้วิจารณญาณ
 
ช่วงนี้อากาศเย็น การรักษาสุขภาพด้วยการทำให้ร่างกายอบอุ่นเป็นเรื่องสำคัญมาก
  
เรามาหัดถักนิตติ้งกันนะคะ เลือกชิ้นงานที่มีขนาดไม่ต้องใหญ่มากนัก ถักด้วยลายที่ไม่ซับซ้อน
 
เดี๋ยวเดียวก็สำเร็จค่ะ เมื่อวันก่อนเห็นคนนั่งถักบนรถไฟฟ้า แค่ไม่กี่สถานีก็ถักได้ตั้งหลายแถว
 
        หลังจากที่ขึ้นต้นกันแล้ว ถึงตอนนี้เราก็จะต้องถักเส้นไหมพรมให้เป็นผืน หลักการของถักนิตติ้ง อยู่ที่การแทงไม้นิตเข้าไปในห่วงที่ขึ้นต้นไว้ ใช้ไหมพันหัวไม้แล้วดึงลอดห่วง จากนั้นปลดห่วงออกก็จะได้ห่วงใหม่แทนห่วงเก่า
 
ในการแทงไม้เข้าไปในห่วงก็จะมีอยู่สองแบบคือ

- - แทงไม้นิตเข้าไปในห่วง โดยแทงจากด้านซ้ายของห่วง (ด้านหน้า) ไปทะลุออกที่ด้านหลัง ไม้นิตทางขวาจะอยู่ใต้ไม้นิตซ้าย  พันไหม (เส้นที่มาจากม้วน  ต้องจับให้อยู่ด้านหลังไม้--ระวังอย่าใช้ไหมที่เหลือจากการขึ้นต้น) ที่หัวไม้นิตขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ดึงไม้นิตพร้อมไหมที่พันไว้ลอดห่วงออกมา ปลดห่วงที่แทงไม้ไว้ออก ก็จะได้ห่วงในไม้ขวา วิธีนี้เรียกว่า นิต (k)

- - แทงไม้นิตทางขวาเข้าไปในห่วง  ไม้ทางขวาจะอยู่บนไม้นิตซ้าย  พันไหม(เส้นที่มาจากม้วน  ต้องจับให้อยู่ด้านหน้าไม้--ระวังอย่าใช้ไหมที่เหลือจากการขึ้นต้น)ที่หัวไม้นิตขวา (ตามเข็มนาฬิกา) ดึงไม้นิตพร้อมไหมที่พันไว้ลอดห่วงออกมา ปลดห่วงที่แทงไม้ไว้ออก เรียกว่า เพิร์ล (p)

วิธีถักนิต http://www.youtube.com/watch?v=mgwi3xgZzlk&feature=related

วิธีถักเพิร์ล http://www.youtube.com/watch?v=nD5fxWP75yI&feature=related

        การถักนิตทั้งสองแบบนี้ สามารถสร้างเป็นลวดลายต่างๆ ได้หลายหลาก ซึ่งในบทเรียนแรก เรามาทดลองถักไปด้วยกัน

       บทเรียนที่ 1 ให้ลองหัดถัก นิต (k) ด้วยไม้นิตตรงก่อน เมื่อถักจนหมดแถว ห่วงจะเปลี่ยนจากไม้ซ้ายไปสู่ไม้ทางขวา ให้เปลี่ยนไม้ทางขวามาอยู่ทางซ้าย แล้วถักแถวต่อไปด้วย นิต (k) ชิ้นงานที่ได้จะเป็นลายคลื่นเรียกว่า Garter (การ์เตอร์)
 
       บทเรียนที่ 1.1 ให้ทดลองถัก เพิร์ล (p) อย่างเดียว ด้วยไม้นิตตรง เมื่อถักจนหมดแถว ห่วงจะเปลี่ยนจากไม้ซ้ายไปสู่ไม้ทางขวา ให้เปลี่ยนไม้ทางขวามาอยู่ทางซ้าย แล้วถักแถวต่อไปด้วย เพิร์ล (p) ชิ้นงานที่ได้จะเป็นลายคลื่นเหมือนกัน เรียกว่า Garter (การ์เตอร์)
 
 
 
 ลาย Garter ชิ้นงานนี้ให้ไหม 2 เส้นควบกันแล้วถัก
 
       บทเรียนที่ 1.2 การหัดถักห่วงนิต-เพิร์ล  สลับกัน คือเมื่อขึ้นต้นแล้ว แถวที่ 1 ถักด้วยนิต (k)  เมื่อถักจนหมดแถว ห่วงจะเปลี่ยนจากไม้ซ้ายไปสู่ไม้ทางขวา ให้เปลี่ยนไม้ทางขวามาอยู่ทางซ้าย แล้วถักแถวต่อไปด้วย เพิร์ล (p) แถวต่อไปซึ่งเป็นเลขคี่ให้ถักนิต แล้วถักเพิร์ลในแถวกลับ (แถวเลขคี่) เราก็จะได้ลายที่เรียกว่า Stockinette (สต๊อกกิเนต) ลายที่ได้ด้านหนึ่งจะเป็นลายเปียเรียงเป็นเส้นตั้ง ซึ่งเราจะเรียกว่าด้านถูก หรือด้านที่นำไปใช้งาน ส่วนอีกด้านจะได้ลายคลื่น ซึ่งถ้านำมาเทียบกับลายการ์เตอร์จะคล้ายกัน แต่ก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียวค่ะ
 
** การถักในบทเรียนนี้ สังเกตไหมว่า การถักเพิร์ลก็คือการถักที่กลับกับการถักนิต

Stockinette http://www.youtube.com/watch?v=Yr6r30Q68tA&feature=related

 

      
ด้านถูก                  ด้านผิด
 
ขอให้สนุกกับการหัดถักนะคะ

Comment

Comment:

Tweet

เพิ่งหัดถักผ่าพันคอเสร็จไปผื่นนึงค่ะ ได้แค่นิตกับเพิร์ล อย่างอื่นยังทำไม่เป็นเลย..

อากาศเย็นๆแบบนี้นิยมถักผ้าพันคอกันเนอะ confused smile

#1 By ||┃Junshoku|┃||┃ on 2011-01-18 11:52